Laivu noma Ziemeļgaujā

ReLaivas piedāvā organizēt laivotājiem vairāku dienu maršrutus Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū pa Gaujas upi no Lejasciema līdz Valmierai. Nodrošinam ar laivām, airiem, vestēm, iesakam atpūtas vietas un "nakts mājas" visa ceļojuma garumā.


Laiva

Par upes posmu

Gauja šajā upes posmā ir piemērota klusās dabas mīļotājiem. Te nav „lielās Gaujas” burzmas. Dienā brauciens ar laivu pa upi sniedz veselīgu fizisko aktivitāti un vakaros izvēlētajā vietā pilnīgu atpūtu un mieru. 

No Lejasciema līdz Anņiem

No Lejasciema līdz pat Tirziņas ietekai Gauja tek rāmi un ir aktīvāk jāuzairē. Tālāk līdz Gaujienai ir labs upes kritums, Sikšņu krāces.  Ļoti skaists maršruts, piemērots tiem, kas meklē klusumu un nedaudz mežonīgāku dabu un kam patīk spiningot.  Līdz Virešiem upes krastos pavasarī un rudenī ir labi saskatāmi dolomīta atsegumi. Pēc tam upes gultne kļūst smilšaina, tā plūst pa krūmainām pļavām. Visā upes posmā ir dabas liegums “Ziemeļgauja” , kurā iebraukt ar auto ir aizliegts. Šajā posmā savus 23 km Gauja ir arī Latvijas – Igaunijas robežupe, krasti ir maz apdzīvotiPēc Virešiem, no Latvijas puses posmā līdz Aņņu tiltam, ir maz vietu, kur „nezinātājs” var piebraukt ar auto, lai izceltu laivas. Lielākoties šajā upes posmā visas pļavas ir privātīpašumi.

No Anņiem līdz Valmierai

Aiz Anņiem un Spicrāmja straume ir ļoti lēna. Krastos priežu mežs, pie Vijas ieteces iezis kreisajā malā. Kluss posms ar tipiskiem Gaujas krastiem bez sevišķiem pārsteigumiem. Posmā aiz Strenčiem 6 krāces. Spēcīgākā pie Krāčupes ietekas. Tālāk upe mierīga. 3 km pirms Valmieras ievērojami smilšu sēkļi. Pirms Valmieras Stāvie krasti upes labajā krastā. Neliela krācīte aiz „Stāviem krastiem”

Maršruti tiek piedāvāti gan aktīviem airēt gribētājiem, gan pilnīgas relaksācijas mīļotājiem.

Vienas dienas maršruti

RL bāze "Zvejnieki"
Gaujiena
Zvejnieki - Gaujiena
1 diena - 11 km Relax
Tirziņas ieteka
RL bāze "Zvejnieki"
Tirziņas ieteka - Zvejnieki
1 diena - 14 km Relax
Apmetne "Puidzulis"
RL bāze "Zvejnieki"
Puidzulis (Rožkalni) - Zvejnieki
1 diena - 24 km

Divu dienu maršruti

Tirziņas ieteka
RL bāze "Zvejnieki"
Gaujiena
Tirziņa - Gaujienas tilts
2 dienas - 25 km Relax
RL bāze "Zvejnieki"
Kaģumciems
"Lēģerīši"
Zvejnieki - Lēģerīši
2 dienas - 36 km Relax
Lejasciems
RL bāze "Zvejnieki"
Lejasciems - Zvejnieki
2 dienas - 40 km
RL bāze "Zvejnieki"
Kaģumciems
Aņņu tilts
Zvejnieki - Aņņu tilts
2 dienas - 47 km

Trīs dienu maršruti

Tirziņas ieteka
RL bāze "Zvejnieki"
Kaģumciems
"Lēģerīši"
Tirziņas ieteka - Lēģerīši
3 dienas - 50 km Relax
Apmetne "Puidzulis"
RL bāze "Zvejnieki"
Kaģumciems
"Lēģerīši"
Puidzulis (Rožkalni) - Lēģerīši
3 dienas - 60 km
RL bāze "Zvejnieki"
Kaģumciems
Aņņi
Spicrāmis
Zvejnieki - Spicrāmis
3 dienas - 71 km